Seminarium Så kan kollektivavtal användas mot sexuella trakasserier

18 Feb 2020 10:00 - 18 Feb 2020 11:00
Arenagruppen, Barnhusgatan 4, Stockholm

Gör som i Kanada – lägg upp kampen mot sexuella trakasserier på förhandlingsbordet!

Kraften i #metoo-upproret öppnade ett fönster för förändring, i Sverige liksom i många andra länder. Vad måste göras för att skydda offren och skapa nya normer i arbetslivet? Finns det någon metod som inte har prövats på arbetsmarknaden?

I Kanada har fackförbunden sedan länge betraktat sexuella trakasserier som en viktig fråga att reglera i kollektivavtal. I Sverige förlitar vi oss på lagstiftningen om arbetsmiljö och diskriminering.

Kanadensiska kollektivavtal är ofta mycket detaljerade med långtgående förpliktelser för arbetsgivare både att utreda och att förebygga sexuella trakasserier. Avtalen innehåller också åtaganden från den fackliga partens sida.

Vilka delar av Kanadamodellen kan vi i Sverige inspireras av och ta efter?

Tidigare Jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus presenterar sin nya rapport Kanadamodellen – kollektivavtal i kampen mot sexuella trakasserier. Rapporten släpps i samband med seminariet.

Tommy Andersson, chef för LO:s enhet för avtalsfrågor, kommenterar rapporten.

Lena Svenaeus är arbetsrättsjurist och fil.dr i rättssociologi. Hon har arbetat många år på fackförbund med frågor om arbetsmiljö och diskriminering men också haft förordnanden som arbetsmiljöråd i Kanada och som JämO. Sedan 2013 är hon knuten till den rättssociologiska institutionen på Lunds universitet.

Datum och tid: 18 februari kl. 10.00-11.00
Plats: Arenagruppen, Barnhusgatan 4, Stockholm

 

Standardbiljett