Idébaren: Wokeism och extremism på universiteten

13 Mar 2024 18:30 - 13 Mar 2024 20:30

I samband med kriget i Gaza har debatten om akademisk frihet och politisk påverkan på universiteten åter hamnat högt på agendan. Får universitet förbjuda studenter att demonstrera på campus?

Uttryck som ”woke” från den amerikanska debatten har fått ett brett genomslag i svensk debatt och utbildningsminister Mats Persson (L) har diskuterat huruvida en ny lagstiftning mot cancelkultur behövs. Regeringen har tillsatt en kartläggning som beräknas vara klar i vår.

Samtidigt larmar högskolor och universitet om stora problem med påtryckningar från högerextremister, bristande lagskydd och politikers klåfingrighet. Många forskare utsätts för hat och hot.

Erik Renström, rektor för Lunds universitet, anser att svenska universitet och högskolor behöver en lagstiftning som tydligt definierar och skyddar lärosätenas rättigheter och självstyre.

Den akademiska friheten minskar i hela världen. I dag lever 5,7 miljarder människor i autokratier, och i dessa länder är det staten som inskränker lärares och forskares möjlighet till fritt yrkesutövande. Är den akademiska friheten hotad i Sverige?

Medverkande annonseras inom kort. 

Köp biljetter här

Idébaren är ett samarbete mellan Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro och Arena Idé. Moderator för hela serien är frilansjournalisten och producenten Karin Hübinette. Som gäst är du mer än välkommen att vara en aktiv del av samtalet. Frågor och kommentarer uppmuntras för att kvällen ska ta spinn!

Insläpp 18:30 med DJ och barförsäljning. Debatten startar 19:00.