Skuggöversyn, delrapport 1: Investeringsbehoven

5 Mar 2024 09:30 - 5 Mar 2024 10:30
Arenagruppen, Barnhusgatan 4, Stockholm

Sverige står inför stora investerings- och upprustningsbehov. Bostadsbristen är skriande, järnvägen behöver rustas upp, den civila beredskapen ska stärkas. Men hur mycket kostar det att möta behoven, och kan de bli av utan offentlig lånefinansiering? Under året pågår Arena Idés skuggöversyn av det finanspolitiska ramverket, med anledning av den parlamentariska kommitténs översyn. Detta är den första rapporten som fokuserar på Sveriges investeringsbehov kopplat till bland annat bostäder, infrastruktur och försvar. Genom att få ett bättre begrepp om storheterna kan den fortsatta debatten om ramverket vila på saklig grund.

Tid: kl 9.30-10.30
Fika serveras från kl 9.10

Medverkande:
Elinor Odeberg, chefsekonom Arena Idé (rapportförfattare)
Vilgot Österlund, statistiker Arena Idé (rapportförfattare)
Lars Calmfors, professor i nationalekonomi
Laura Hartman, nationalekonom, tidigare chefsekonom LO
David Ljung, chef för utlåning och rådgivning på Kommuninvest