Hearing med de politiska partierna inför EU-valet 26 maj

20 maj 2019 12:00 - 20 maj 2019 13:30
Folkets Hus vid Norra Bantorget, Barnhusgatan 12-14

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Vet du på vilket parti du ska rösta?

Obligatorisk anmälan senast den 17 maj.

EU-kommissionen i Sverige bjuder in till en utfrågning av de olika partiernas kandidater inför Europaparlamentsvalet tillsammans med tankesmedjorna Arena Idé, Fores och Timbro. 

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val. Många samhällsfrågor kan endast lösas i samarbete med andra länder. Mer än en tredjedel av alla nya svenska lagar har sitt ursprung i EU-samarbetet. EU är också ekonomiskt viktigt för Sverige eftersom två tredjedelar av all svensk export går till EU:s inre marknad och många företag drar nytta av EU:s frihandelsavtal med övriga världen. EU utgör världens största inre marknad med ett gemensamt regelverk för varor, tjänster, kapital och personer.

Tankesmedjorna Arena Idé, Fores och Timbro vill tillsammans med EU-kommissionen bidra till att de olika partiernas EU-politik bättre lyfts fram i samhällsdebatten och bjuder därför in partierna för att lägga fram sina visioner för EU och debattera ett antal sakfrågor som avgörs på EU-nivå.

Partierna företräds av Said Abdu (L), Fredrick Federley (C), Heléne Fritzon (S), Soraya Post (FI), Tomas Tobé (M), Charlie Weimers (SD), Rikard Warlenius (V), Jakop Dalunde (MP) och Yusuf Aydin (KD).

Datum: måndagen den 20 maj
Tid: kl. 12.00 – 13.30 (registrering och lunchmacka från kl. 11.30)
Plats: Folkets Hus vid Norra Bantorget, Barnhusgatan 12-14

Moderatorer:
Lisa Pelling från Arena Idé, Mattias Goldmann från Fores, Emanuel Örtengren från Timbro, Katarina Areskoug Mascarenhas från EU-kommissionen.

Seminariet kommer att hållas på svenska och sändas live via Facebook för dem som inte kan vara på plats.

Välkommen!