Seminarium Social rörlighet: Vad säger forskningen och politiken?

24 Oct 2023 13:00 - 24 Oct 2023 14:30
Arenagruppen, Barnhusgatan 4, Stockholm + Digitalt
Ett lands produktivitet bestäms i hög grad av dess humankapital. Om humankapitalet är ojämnt fördelat och ärvs mellan generationer, innebär det att landets produktivitetspotential försämras.
På detta seminarium ställer vi därför frågor som:
(1) Hur står sig Sveriges sociala rörlighet i förhållande till andra länder och hur har den förändrats över tid?
(2) Vilka är den sociala rörlighetens viktigaste bestämningsfaktorer?
(3) Hur ser politiken på den sociala rörligheten och vilken politik drivs för att förbättra den?
Huvudtalare är professor Markus Jäntti, världsledande forskare om social rörlighet och verksam vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.
Fler deltagare tillkommer.
Samtalsledare är Daniel Lind, forskningsledare för Facken inom industrins produktivitetskommission
När: tisdagen den 24 oktober, kl 13.00-14.30.
Lokal: Arenagruppen, Barnhusgatan 4.
Seminariet kommer även att sändas digitalt.