Seminarium Social rörlighet: Vad säger forskningen och politiken?

24 Oct 2023 13:00 - 24 Oct 2023 14:30
Arenagruppen, Barnhusgatan 4, Stockholm + Digitalt

Ett lands produktivitet bestäms i hög grad av dess humankapital. Om humankapitalet är ojämnt fördelat och ärvs mellan generationer, innebär det att landets produktivitetspotential försämras.

På detta hybridseminarium ställer vi därför frågor som:

  • Hur står sig Sveriges sociala rörlighet i förhållande till andra länder och hur har den förändrats över tid?
  • Vilka är den sociala rörlighetens viktigaste bestämningsfaktorer?
  • Hur ser politiken på den sociala rörligheten och vilken politik drivs för att förbättra den?

Huvudtalare är professor Markus Jäntti, forskare om social rörlighet och verksam vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Kommentatorer är Karin Pettersson, kulturchef på Aftonbladet, och Patrik Kronqvist, politisk redaktör på Expressen.

Samtalsledare: Daniel Lind, forskningsledare för Facken inom industrins produktivitetskommission.

Seminariet kommer även att sändas digitalt.
Mer detaljerad info om tillträde till lokalen skickas till de som anmält fysisk närvaro.