Statsvetardagen under Almedalsveckan

27 Jun 2024 09:00 - 27 Mar 2024 18:00
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B51 plan 5

Statsvetardagen arrangeras av Statsvetenskapliga Förbundet tillsammans med Arena Idé och Timbro Förlag. Programmet uppdateras.

Förtroende, politiska bedömningar och framtidsoro – om svensk samhällsopinion

Tid och plats: 09.00–09.45, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, “Sal B51 plan 5”

Vägen mellan väljare och politiker går vanligen via medier. Genom att ta del av nyheter har människor möjlighet att förstå det samhälle de lever i och bilda sig en uppfattning i olika politiska frågor. Men hur står det egentligen till med förtroendet för medier? Och vad finns det för skäl bakom att välja bort nyheter?

Medverkande: Ulrika Andersson, biträdande föreståndare SOM-institutet, docent i journalistik, medier och kommunikation och Andreas Johansson-Heinö, fil dr i Statsvetenskap, förläggare, Timbro

Läs mer

Från autonomi till integration i EU och Nato – svensk utrikespolitik i förändring

Tid och plats: 10.00–10.45, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, “Sal B51 på plan 5”

Den 22 maj 2022 ansökte Sverige om medlemskap i Nato. Det var en omvälvande positionsförflyttning, men samtidigt slutet på en lång process. Sveriges utrikespolitik har sedan andra världskriget pendlat mellan försök att behålla den egna autonomin och att integreras, ekonomiskt och politiskt, i väst.

Medverkande: Anna Michalski, Docent i statsvetenskap, Uppsala Universitet, Ann-Marie Ekengren, Professor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet, Andreas Johansson-Heinö, Förläggare, Fil Dr i Statsvetenskap, Timbro

Läs mer

Livet som pågår här – attityder till klimatomställningen

Tid och plats: 12.00–13.00, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, “Sal B51 plan 5”

Vad krävs för att människor ska uppfatta klimatomställningen som rättvis och önskvärd? Vilka andra problem behöver lösas för att klimatomställningen ska kunna accepteras och genomföras? Vad säger forskningen – och hur låter det när människor själva får komma till tals?

Medverkande: Lisa Pelling, Fil Dr i Statsvetenskap, chef Arena Idé
Marika Palmér Rivera, Civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik, Utredare LO:s enhet för samhällspolitik
Andreas Johannson-Heinö, Fil Dr i Statsvetenskap, Förläggare Timbro

Läs mer 

Väljarna och valet 2022 – varför gick det som det gick?

Tid och plats: 13.30–14.30, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, “Sal B51 på plan 5”

Riksdagsvalet 2022 blev ett av historiens jämnaste. Efter en gastkramande sista valvecka avgick ”team Kristersson” med en knapp seger. Här presenteras det svenska Valforskningsprogrammets nya resultat. Vilka är de viktigaste slutsatserna kring väljarnas beteende?

Medverkande: Henrik Ekengren Oscarsson, Professor i Statsvetenskap, Göteborgs Universitet, Lisa Pelling, Fil Dr i Statsvetenskap, chef Arena Idé, Andreas Johansson- Heinö, Fil Dr i Statsvetenskap, förläggare Timbro

Läs mer

Det svenska tillståndet – står vi inför en tillitskris?

Tid och plats: 15.00–16.00, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, “Sal B51 på plan 5”

Tillit brukade vara en svensk paradgren: upprepade undersökningar har visat att vi jämfört med andra länder litar på både varandra och våra myndigheter i hög utsträckning. De senaste åren har mycket hänt: Har tillståndet påverkats i den svenska demokratin?

Medverkande: PM Nilsson, vd Timbro, Lars Trägårdh, Professor i Historia, Uppsala Universitet, Lisa Pelling, Fil Dr i Statsvetenskap, Arena Idé. Moderator: Andreas Johansson Heinö, förläggare, Timbro förlag.

Läs mer

Efter EU-valet – vad händer nu?

Tid och plats: 16.30–17.30,  B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, “Sal B51 plan 5”

Vad kan vi, knappt tre veckor efter valet, säga om EU-valet? Och vad händer härnäst? Vad säger valdeltagande och partival om väljarnas syn på unionen? Vilka partigrupper kommer att dominera parlamentet den kommande mandatperioden, och hur påverkar det tillsättandet av olika toppositioner inom EU?

Medverkande: Sofie Blombäck, Fil Dr i Statsvetenskap, Mittuniversitetet, Thomas Karv, Fil Dr i Statsvetenskap, Mittuniversitetet och Lisa Pelling, Fil Dr i Statsvetenskap, Arena Idé.

Läs mer

Statsvetarminglet

Dagens avslutas med ett mingel i Högskolans entré på Cramérgatan 3, anmäl dig här.