Statsvetardagen under Almedalsveckan

27 Jun 2024 09:00 - 27 Mar 2024 18:00
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B51 plan 5

Statsvetardagen arrangeras av Statsvetenskapliga Förbundet tillsammans med Arena Idé och Timbro Förlag. Programmet uppdateras.

Förtroende, politiska bedömningar och framtidsoro – om svensk samhällsopinion

Tid och plats: 09.00–09.45, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, “Sal B51 plan 5”

Vägen mellan väljare och politiker går vanligen via medier. Genom att ta del av nyheter har människor möjlighet att förstå det samhälle de lever i och bilda sig en uppfattning i olika politiska frågor. Men hur står det egentligen till med förtroendet för medier? Och vad finns det för skäl bakom att välja bort nyheter?

Medverkande: Ulrika Andersson, biträdande föreståndare SOM-institutet, docent i journalistik, medier och kommunikation, och Johanna Grönbäck, redaktör, Timbro Förlag, Timbro

Läs mer

Från autonomi till integration i EU och Nato – svensk utrikespolitik i förändring

Tid och plats: 10.00–10.45, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, “Sal B51 på plan 5”

Den 22 maj 2022 ansökte Sverige om medlemskap i Nato. Det var en omvälvande positionsförflyttning, men samtidigt slutet på en lång process. Sveriges utrikespolitik har sedan andra världskriget pendlat mellan försök att behålla den egna autonomin och att integreras, ekonomiskt och politiskt, i väst.

Medverkande: Anna Michalski, docent i statsvetenskap, Uppsala universitet, Ann-Marie Ekengren, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet, Andreas Johansson-Heinö, förläggare, fil.dr i statsvetenskap, Timbro

Läs mer

Livet som pågår här – attityder till klimatomställningen

Tid och plats: 12.00–13.00, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, “Sal B51 plan 5”

Vi presenterar en studie byggd på drygt tvåhundra intervjuer med människor i socioekonomiskt utsatta landsbygdskommuner och i mindre orter: Hultsfred, Fagersta, Ljusdal och Sollefteå. Detta är platser som har brist på skatteintäkter, men är rika på andra resurser och erfarenheter. Inte minst har de konkreta erfarenheter av omvälvande omställningar: från bruksort till småindustri, från garnisonsstad till turistort, från guldårens snabba tillväxt till dagens långsamma utflyttning. Nu står de inför en ny, stor omställning. Vad krävs för att människor på dessa platser ska uppfatta klimatomställningen som rättvis och önskvärd? Vilka andra problem behöver lösas för att klimatomställningen ska kunna accepteras och genomföras? Vad säger forskningen – och hur låter det när människor själva får komma till tals?

Studien kompletteras med perspektiv från pågående forskningsprojekt om orter i framkant av industrins omställning i Slite, Luleå och Lysekil samt med reportage från Sollefteå och Ramsele.

Medverkande:

Lisa Pelling, statsvetare och chef för tankesmedjan Arena Idé, författare till boken Livet som pågår här (Atlas 2024), Marika Palmér Rivera, civilingenjör och utredare LO:s enhet för samhällspolitik, författare till boken Livet som pågår här (Atlas 2024), Eva Lövbrand, professor, Tema Miljöförändring, Linköpings universitet, Claudia Detsch, sociolog och chef för den tyska tankesmedjan Friedrich-Ebert-Stiftungs kompetenscentrum för klimatfrågor i Bryssel, Joakim Broman, redaktör, Smedjan, Timbro, författare till Döden vid Faxälvens strand (Timbro förlag 2023)

Moderator: Johanna Grönbäck, redaktör Timbro förlag.

Läs mer 

Väljarna och valet 2022 – varför gick det som det gick?

Tid och plats: 13.30–14.30, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, “Sal B51 på plan 5”

Riksdagsvalet 2022 blev ett av historiens jämnaste. Efter en gastkramande sista valvecka avgick ”team Kristersson” med en knapp seger. Här presenteras det svenska Valforskningsprogrammets nya resultat. Vilka är de viktigaste slutsatserna kring väljarnas beteende?

Medverkande:

Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet, Lisa Pelling, fil.dr i statsvetenskap, chef Arena Idé, Andreas Johansson-Heinö, fil.dr i statsvetenskap, förläggare Timbro

Läs mer

Det svenska tillståndet – står vi inför en tillitskris?

Tid och plats: 15.00–16.00, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, “Sal B51 på plan 5”

Tillit brukade vara en svensk paradgren: upprepade undersökningar har visat att vi jämfört med andra länder litar på både varandra och våra myndigheter i hög utsträckning. De senaste åren har mycket hänt: Har tillståndet påverkats i den svenska demokratin?

Medverkande: PM Nilsson, vd Timbro, Lars Trägårdh, professor i historia, Uppsala universitet, Lisa Pelling, fil.dr i statsvetenskap, Arena Idé. Moderator: Andreas Johansson Heinö, förläggare, Timbro förlag.

Läs mer

Efter EU-valet – vad händer nu?

Tid och plats: 16.30–17.30,  B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, “Sal B51 plan 5”

Vad kan vi, knappt tre veckor efter valet, säga om EU-valet? Och vad händer härnäst? Vad säger valdeltagande och partival om väljarnas syn på unionen? Vilka partigrupper kommer att dominera parlamentet den kommande mandatperioden, och hur påverkar det tillsättandet av olika toppositioner inom EU?

Medverkande: Sofie Blombäck, fil.dr i statsvetenskap, Mittuniversitetet, Thomas Karv, fil.dr i statsvetenskap, Mittuniversitetet, Göran von Sydow, chef för Sieps och Lisa Pelling, fil.dr i statsvetenskap, Arena Idé.

Läs mer

Statsvetarminglet

Dagens avslutas med ett mingel i Högskolans entré på Cramérgatan 3, anmäl dig här.