Seminarium Stoppa tvångsprivatiseringen av sjukvården

24 Nov 2018 00:00
ABF Stockholm, Sveavägen 42, Stockholm

Sjukvården har alltmer utvecklats till en marknad. Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om att vården skall ges efter behov sätts ur spel när lönsamheten avgör var en vårdcentral eller specialistmottagning etableras. Marknadsstyrningen har försämrat personalens arbetsmiljöer, den medicinska kvalitén och möjligheterna att jobba förebyggande.

En utgångspunkt för seminariet är Göran Dahlgrens uppmärksammade bok ”När sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ” (Premiss 2018) som presenterar ett tiopunktsprogram för övergång från en vinststyrd till en behovsstyrd vård. Ett viktigt steg är att avskaffa lagen om vårdval i primärvården

Medverkande: Gunnar Ågren, läkare och tidigare generaldirektör
Moderator: Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé
Arrangörer:Socialistiskt Forum, Arena Idé och Gemensam Välfärd

Välkommen till Socialistiskt Forum 24 november på ABF Stockholm. Vi återkommer med klockslag.