Halvdagskonferens Stress, näthat och teknikstrul

28 Nov 2017 13:00 - 28 Nov 2017 16:30
DIK, Bondegatan 21, Stockholm

– halvdagskonferens om digital arbetsmiljö 28 november 2017

I år fyller arbetsmiljölagen 40 år. Under lagens livstid har många förändringar skett på arbetsmarknaden. Digitaliseringen har redan haft omvälvande konsekvenser. Vad händer med vår arbetsmiljö när allt fler uppgifter kan lösas via en bärbar dator? Vem ansvarar för arbetsmiljön i det digitala rummet? Vad säger forskningen och hur upplever fackens medlemmar förändringarna?

Välkommen på en konferens om digital arbetsmiljö och en 40-åring i behov av ett digitalt uppvaknande. 

Konferensen kommer att lyfta digital arbetsmiljö ur tre perspektiv:

– Det flexibla arbetslivet –
Med digitala hjälpmedel kan arbetsuppgifter lösas på andra ställen än kontoret. Förskolehämtningar, träningstider och distansarbete har möjliggjorts, men hur ser det flexibla arbetslivet ut? Vilka konsekvenser får det ökade kravet på tillgänglighet?

– Inflytande, uppföljning och övervakning –
Digitala system måste köpas in och uppdateras, hur ser dessa processer ut? Vilket inflytande har medarbetare i val av digitala verktyg och vilken konsekvens får det för arbetsmiljön?  Hur följs det digitala arbetslivet upp?

— Hot & trakasserier — 
Diskussionen om hot och trakasserier på nätet fokuserar ofta på journalister och opinionsbildare, men bland de som drabbas finns personer inom många fler yrkesgrupper. Vad händer om vi istället för att fokusera på individen lyfter arbetsgivarens ansvar att säkra en trygg arbetsmiljö?

Medverkande
Under dagen föreläser bland andra Gerolf Nauwerck, Uppsala Universitet, Magdalena Stadin, Jönköpings universitet, Maja Fjaestad, fackförbundet Kommunal, Daniel Hjalmarsson, Akademikerförbundet SSR, Lisa Gemmel, fackförbundet DIK, och Daniel Gullstrand, Unionen. Fler medverkande tillkommer.

Tid och plats
Tisdagen 28 november kl 13.00 – 16.30
DiK, Bondegatan 21, Stockholm
T-bana Medborgaplatsen

Obligatorisk föranmälan.