Seminarium Tips: Anhöriginvandring – den tillfälliga lagen och framtiden

4 Oct 2018 14:30 - 4 Oct 2018 16:00
Aulan, Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Arena Idés utredningschef Lisa Pelling medverkar i ett seminarium som arrangeras av Delmi – Delegationen för migrationsstudier.

Som en direkt följd av den rekordstora invandringen av asylsökande under hösten 2015 antog riksdagen i juni 2016 en lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Denna anpassning av svensk migrationspolitik till den miniminivå satt av EU, har fått stora konsekvenser för anhöriginvandringen. Sommaren 2019 upphör den tillfälliga lagen att gälla, och Sveriges politiker ställs nu inför en rad frågor om hur anhöriginvandring ska hanteras.

Vad händer när den tillfälliga lagen slutar att gälla? Blir det en återgång till det gamla regelverket eller ska den nuvarande politiken stå fast? Hur förhåller sig den tillfälliga lagen till EU-rätten och våra åtaganden gällande mänskliga rättigheter? Vilka konsekvenser får den förda politiken?

Läs mer och anmäl dig