Seminarium Tips: Europeiska socialdemokratin och framtiden

5 Sep 2018 17:00 - 5 Sep 2018 18:30
ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm

Arenagruppens Håkan Bengtsson om framtiden för socialdemokratin.

Vid millennieskiftet för snart 20 år sedan stoden den europiska socialdemokratin stark och ledde 11 av 15 regeringar. Därefter har situationen förändrats totalt och idag finns det endast 3 regeringar med svagt S-inslag: Sverige, Tyskland och Spanien. De senaste valen i Österrike, Italien, Frankrike och Holland har slutat med katastrofalt låga siffror och det ser inte hoppfullt ut i Sverige heller. Och Östeuropa ska vi inte prata om!

Vad beror detta på och hur ser framtiden ut i Europa för Socialdemokratin?

Medverkande:
Håkan Bengtsson, arenagruppen

Samtalsledare:
Carl Tham

Anmäl dig här

Seminariet arrangeras av ABF Stockholm.