Seminarium Tips: Nya Karolinska – drivkrafter bakom skandalprojektet

3 Sep 2018 18:00 - 3 Sep 2018 19:30
ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm

Hur går marknadsidéer ihop med den svenska sjukvårdsmodellen?

Det är allmänt bekant att Nya Karolinska sjukhuset utvecklat sig till ett skandalprojekt. Den borgerliga alliansen i landstinget bär ett stort ansvar för miljardrullningen. Men det handlar inte bara om pengar. Det nya sjukhuset har också infört en organisation med ursprung i amerikansk ekonomisk teori som syftar till att mäta och styra sjukvårdsarbetet som en konkurrensmarknad. Hur går sådana marknadsidéer ihop med den svenska sjukvårdsmodellen och dess värderingar? Hur går det ihop med omdöme och kunskap i vårdarbetet?

Medverkande:
Jesper Meijling, forskare på KTH i Stockholm, har för Arena Idé nyligen författat rapporten Nya Karolinska – ett pilotprojekt för marknadsstyrd vård?  där han beskriver den nya marknadsmodellen för sjukvården och vart den leder.

Jonna Bornemark, docent i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns Högskola, har nyligen givit ut boken ”Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde”, där hon riktar kritik mot mätbarhetssamhället och visar på möjliga utvägar.

Samtalsledare:
Carl Tham

Anmäl dig här

Seminarier arrangeras av ABF Stockholm.