Trade unions in the UK after Brexit

14 Dec 2023 13:30 - 14 Dec 2023 14:30
Arenagruppen, Barnhusgatan 4, Stockholm

Storbritannien har genomgått stora och omvälvande politiska förändringar de senaste åren.
Den finansiella krisen 2008 slog hårt mot landet och följdes av stora nedskärningar och
besparingar i den offentliga sektorn. 2016 röstade en majoritet för att lämna EU. Brexit var
en synnerligen konfliktfylld historia. Turbulent politiskt och problematisk ekonomiskt. Hur
ser de brittiska fackföreningarna på livet efter Brexit?

Välkommen till ett seminarium med Rosa Crawford.

Rosa Crawford är Policy Officer Trades Union Congress (TUC) – International trade and UK-
EU Trade and Cooperation Agreement.

Anmälan sker via mail till hakan.bengtsson@arenagruppen.se