Seminarium Tre nya metoder för jämställda löner

10 maj 2019 09:30 - 10 maj 2019 10:30
TCO, Linnégatan 14

Gender Equality (6066) - The Noun Project

 

Nya verktyg för att åstadkomma jämställda löner testas inom EU. Kan några av dem fungera i Sverige? Välkommen på ett frukostseminarium anordnat av Nätverket jämställda löner i samarbete med tankesmedjan Arena Idé och TCO.

Det råder ekonomisk ojämställdhet mellan kvinnor och män. Förbudet mot lönediskriminering har varit ineffektivt när det gäller att utjämna skillnader mellan kvinnors och mäns löner. På detta seminarium diskuteras tre aktuella modeller för att ytterligare minska lönegapet mellan kvinnor och män:

  1. En rekommendation från EU-kommissionen (2014) om att medlemsstaterna ska förmå arbetsgivare att vidta åtgärder för att öka transparensen i lönesättningen.
  2. En resolution från EU-parlamentet (2017) med målet att könslönegapet ska vara borta år 2020, genom olika former av offentlig egenrapportering som ska ge ökad transparens. Storbritannien och Tyskland har redan lagstiftat om ”pay transparency and pay reporting”.
  3. En tredje modell för att nå målet jämställda löner har införts på Island, och innebär att arbetsgivare ansöker om certifiering. Denna typ av åtgärder påminner om tidigare svenska förslag om jämställdhetsmärkning (SOU 2002:30).

Dessa tre modeller presenteras och diskuteras i relation till den svenska arbetsmarknadens funktionssätt och till bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.

Upplägg:
Seminariet inleds med en presentation av de tre modellerna av Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, och Eberhard Stüber, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten (ca 25 min). Därefter vidtar ett panelsamtal med representanter för fack och arbetsgivare (ca 25 min).

Medverkande:
Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap, Göteborgs universitet
Eberhard Stüber, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef Kommunal
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen
Maria Elinder, förhandlare för IT&Telekomföretagen samt Innovationsföretagen inom Almega

Fler medverkande tillkommer.

Moderator:
German Bender, programchef för arbetsmarknad på Arena Idé

Tid: 10 maj kl 09:30 – 10:30 (frukost serveras kl 09:00)
Plats: TCO, Linnégatan 14

Deltagande är gratis, men anmälan obligatorisk.