Seminarium Trygghet som handelsvara

13 Feb 2020 09:00 - 13 Feb 2020 10:15
Arenagruppen, Barnhusgatan 4, Stockholm


Om försäkringarnas roll i den svenska modellen.

I början av 1900-talet blev den privata folkförsäkringen en stor framgång. Genom massiv marknadsföring och tiotusentals försäkringsagenter presenterades livförsäkringen som en lösning på ”den sociala frågan”. I retoriken till försäkringstagarna betonades vikten av självhjälp och skötsamhet.

I sin avhandling ”Trygghet som handelsvara” beskriver Alf Sjöblom hur kommersiell försäkringsverksamhet präglat vår bild av välfärden. Redan för 100 år sedan presenterade försäkringsbolagen en modell där staten och privata intressenter både överlappade och påverkade varandra i formeringen av den svenska välfärdsmodellen.

Hur kan och bör den här balansen att se ut i framtiden?

Inledning:
Alf Sjöblom, har doktorerat på avhandlingen ”Trygghet som handelsvara”. Han är verksam vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet.

Kommentarer:
Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet och tidigare bland annat statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet.
Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på Försäkringsfacket Forena.

Alla tre medverkar i boken ”Försäkring och trygghet i en föränderlig värld: Forena 100 år”.

Moderator:
Håkan A Bengtsson, vd för Arenagruppen 

Tisdagen den 13 februari klockan kl. 9.00–10.15
Arenagruppen, Barnhusgatan 4

Anmäl dig här