Urholkad stat – hur drabbas medborgare och statligt anställda?

- seminarium om statens uppdrag, utveckling och framtida roll

6 Apr 2022 09:00 - 6 Apr 2022 10:00
Fysiskt eller online – anmäl dig för att säkra plats


Välkommen till ett samtal där vi kommer vända och vrida på frågan kring statens uppdrag, utveckling och framtida roll. 

Staten har varit utsatt för effektiviseringshets och sparkrav under mycket lång tid. Vad får detta för konsekvenser för de anställdas arbetsmiljö och förmåga att göra ett bra jobb? Hur påverkar urholkningen medborgarnas rätt till service av hög kvalitet? Och innebär det på lång sikt en risk för demokratin?

En av förklaringarna till den allt hårdare pressen är att staten sedan 1990-talet, år för år, låtit bli att öka lönekostnaderna i takt med resten av samhället. Fenomenet bakom den nedskruvade löneökningstakten kallas produktivitetsavdraget. Detta gör att allt färre anställda tvingas utföra allt mer arbete. För medborgaren finns det risk att rättssäkerhet och servicekvalitet får stå tillbaka för effektivitet och kostnadsjakt.  

Trots avdragets genomgripande effekt på de statliga myndigheterna är det väldigt få människor i Sverige som har hört talas om det.I en färsk rapport visar Fackförbundet ST hur mycket produktivitetsavdraget har urholkat myndigheternas utrymme för lönekostnader under de decennier som gått sedan det infördes, och vad det fått för faktiska konsekvenser.

Produktivitetsavdraget går att koppla till en bredare debatt om metoder för styrning inom staten. De senaste decennierna har new public management brett ut sig inom den offentliga sektorn. Såväl produktivitetsavdraget som new public management är inspirerat av styrningsmodeller i det privata näringslivet. Tar dessa för lite hänsyn till att den statliga och den privata sektorn skiljer sig åt på avgörande sätt?

Medverkande:

  • Mats Sjöstrand, f.d. generaldirektör för Skatteverket
  • Roger Vilhelmsson, chefsekonom för Arbetsgivarverket
  • Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet
  • Elin Moberg, chef utredning och påverkan för Fackförbundet ST
  • Britta Lejon, ordförande för Fackförbundet ST 

Moderator: Lisa Pelling, chef för tankesmedjan Arena Idé

Datum och tid: onsdag 6 april kl. 09.00–10.00

Plats: fysiskt hos OFR, Linnégatan 10, samt online via Facebook.

Så här anmäler du dig: 

Anmäl dig här för deltagande fysiskt eller online.

Kaffe och smörgås serveras från 08.30 till de som deltar fysiskt.
Alla som anmält deltagande online får en länk till sändningen samma morgon.

Arrangörer: Fackförbundet ST och Arena Idé