Studiecirkel Vad är rörelsejuridik?

14 Mar 2019 18:00 - 14 Mar 2019 20:30
ABF Stockholm, Sveavägen 42, Stockholm

Vad är rörelsejuridik? Hur kan lagboken användas av sociala rörelser, till exempel för migranters och andra utsatta gruppers rättigheter? Nu startar Arena Idé en studiecirkel i rörelsejuridik i samarbete med ABF Stockholm.

Alla människor stöter då och då på juridiska problem i sin vardag – och måste då använda juridiska verktyg. Vilken tillgång vi har till juridiska verktyg handlar om klass, kön och etnicitet. Juridiken kan lätt framstå som ett hot, och används ibland också som ett verktyg för att legitimera systematiska kränkningar. I praktiken uppstår ett glapp mellan att ha rätt och få rätt. Rörelsejuridik handlar bland annat om att öka kunskapen bland människor om vilka rättigheter de har i vår rättsstat.

Vid fem tillfällen i vår kommer aktivister, jurister och vanliga medborgare mötas i denna studiecirkel för att dela med sig av sin kunskap, avväpna juridiken och praktiskt visa vad vi kan använda juridiken till. Alla som har ett intresse för eller vill lära sig mer om juridik är välkomna.

Cirkelledare är Fatima Osman och Joanna Herskovits. Fatima Osman läser juristprogrammet vid Stockholms universitet och jobbar på Antidiskrimineringsbyrån samt Åklagarmyndigheten. Hon är intresserad av kritisk rättsfilosofi och hur man kan omvärdera legala normer utifrån behoven i dagens samhälle. Joanna Herskovits är nyexaminerad jurist specialiserad på våld i nära relationer. Hon är intresserad av språkets politiska kraft och hur juridik kan användas i rörelsejuridiskt syfte.

Både Fatima Osman och Joanna Herskovits har gått Akademin för rörelsejurister, en utbildning för jurister och juridikintresserade som vill använda juridiken för samhällsförändring. Utbildningen drivs av Arena Idé, ABF och Hyresgästföreningen.

Boken Rätten till rättvisa – om utsatta människors rättigheter och tillgång till rättvisa (Premiss förlag 2017) ingår i kursavgiften. Studiecirkeln har endast 20 platser.

Lästips: Rami Al-Khamisis rapport Rörelsejurister.

Anmäl dig