Seminarium Vad kan vi göra åt skolmarknaden?

14 maj 2019 12:00 - 14 maj 2019 13:00
Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41

Välkommen på ett seminarium om rapporten Systemskiftet – när skolan gick från gemensam till privat, där Sten Svensson granskat de två största skolreformerna i modern tid: marknadiseringen och kommunaliseringen, som båda genomfördes på 1990-talet.

För några veckor sedan släppte OECD en rapport som varnade Sverige för att marknadsutsättningen av skolan leder till problem som segregering och minskad likvärdighet. Utbildningsminister Anna Ekström sa då i en kommentar:

”En jämlik skola som ger alla barn samma möjligheter att växa och utvecklas, oavsett storleken på föräldrarnas plånbok, är en helt grundläggande fråga för regeringen. OECD pekar på att vårt marknadsorienterade skolsystem motverkar en sådan jämlikhet.”

Men samtidigt som marknadiseringen av skolan blir alltmer uppmärksammad har regeringen i och med Januariöverenskommelsen begränsat sitt eget handlingsutrymme för att på allvar ta itu med marknadsmekanismerna i skolan. Eller är det en felaktig bild? Vad kan regering och riksdag egentligen göra för att minska problemen med segregation och ökade kunskapsklyftor i skolan?

Upplägg:
Seminariet inleds med en rapportpresentation av Sten Svensson. Därefter följer ett samtal med utbildningsminister Anna Ekström och representanter för de båda lärarfacken.

Medverkande:

  • Anna Ekström, utbildningsminister (S) och tidigare gd för Skolverket
  • Sten Svensson, oberoende skolexpert och fd chefredaktör för Lärarnas tidning
  • Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
  • Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet

Moderator: German Bender, programchef Arena Idé

Datum och tid: 14 maj kl. 12–13 (lunchsmörgås & kaffe serveras kl 11.30)
Plats: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41

Deltagande är gratis, anmälan obligatorisk.