Seminarium Vad vill regeringens produktivitetskommission?

3 Oct 2023 13:00 - 3 Oct 2023 14:30
Arenagruppen, Barnhusgatan 4, Stockholm

Regeringen har tillsatt en produktivitetskommission. Men vad ska den göra? Vilket är uppdraget och hur ska det genomföras? Vilka ekonomiska aspekter och politiska områden kommer att stå i fokus? Vilken roll spelar partsmodellen och de fackliga organisationerna för Sveriges produktivitet. Hur går det för Sverige?

På det här seminariet kommer vi att diskutera dessa och liknande frågor med Hans Lindblad, ordförande för regeringens produktivitetskommission.

Utgångspunkten för seminariet kommer att vara artikeln Nödvändiga utgångspunkter för regeringens produktivitetskommission, författad av forskningsledare Daniel Lind och nyligen publicerad i tidskriften Ekonomisk Debatt. 

Samtalsledare: German Bender, Arena Idé.

  • Mer detaljerad info om tillträde till lokalen skickas till de anmälda.

Anmäl dig här >>

 

Läs om andra delar av Produktivitetskommissionens seminarieserie i höst.