Webbinarium Vägen till jämlik vård med Anna Nergårdh

8 Apr 2021 10:00 - 8 Apr 2021 10:45
https://www.facebook.com/Arenaide/live

Om regeringens utredning för god och nära vård med Anna Nergårdh.

Anna Nergårdh har sedan 2017 lett den omfattande utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård med uppdrag att föreslå hur en omstrukturering av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet ska genomföras. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) till regeringen den 1 juni 2020. Hur kan primärvården omorganiseras för att skapa en jämlik, god och nära vård?

Anna Nergårdh är en av Sveriges främsta experter på hälso- och sjukvårdsstyrning. Hon har en bakgrund som specialist i internmedicin och hjärtsjukdomar på Södersjukhuset och chefsläkare och biträdande landstingsdirektör i Stockholms läns landsting, och sitter numera bland annat i styrelsen för Socialstyrelsen.

Anna Nergårdh samtalar med Lisa Pelling, statsvetare och chef för Arena Idé.

Anmäl dig här för en påminnelse i mejlkorgen samma dag.