Webbinarium Vägen till jämlik vård med John Lapidus

16 Apr 2021 10:00 - 16 Apr 2021 10:45
https://www.facebook.com/Arenaide/live

Om privata sjukvårdsförsäkringar med John Lapidus, forskare i ekonomisk historia och författare till boken Vårdstölden.

I boken Jämlik vård – en handlingsplan diskuterar Göran Dahlgren och Lisa Pelling behovet av att skilja offentligt och privat finansierad vård. I dag har drygt 650 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring.

Privatfinansierade patienter får en snabbare väg – en gräddfil – till privat drivna offentligt finansierade vårdcentraler, specialistmottagningar och sjukhus (Vårdanalys Rapport 2020:3). Detta innebär att man kan ”köpa sig förtur” hos i huvudsak skattefinansierade privata vårdgivare. Om denna skattefinansierade vård i stället drivits i offentlig regi skulle varje försök att köpa en förtur i den reguljära vården avvisas och snarast betraktas som ett mutförsök. Det borde vara självklart att samma rättviseprinciper ska gälla för all offentligt finansierad vård oberoende av om den drivs i offentlig eller privat regi.

Hör John Lapidus, forskare i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet, som har skrivit boken Vårdstölden som handlar bland annat om konsekvenserna av privata sjukvårdsförsäkringar.

Medverkande:

John Lapidus, forskare i ekonomisk historia och författare till boken Vårdstölden.

Lisa Pelling, statsvetare och chef för Arena Idé.

Sänds på Arena Idés Facebooksida. Klicka här för att komma till Facebooksidan.

Anmäl dig här för en påminnelse i mejlkorgen samma dag.

Arrangör: Arena Idé

Här är alla webbinarier i serien Vägen till jämlik vård