Webbinarium Vägen till jämlik vård med Roya Hakimnia

29 Apr 2021 14:00 - 29 Apr 2021 14:45
https://www.facebook.com/Arenaide/live

Om primärvården i socialt utsatta områden med Roya Hakimnia, läkare i allmänmedicin vid vårdcentralen i Rinkeby, Stockholm.

I boken Jämlik vård – en handlingsplan diskuterar Göran Dahlgren och Lisa Pelling möjligheter att stärka primärvården i storstädernas låginkomstområden. Från avgiftsfri primärvård och ett lägre antal listade patienter per läkare, till större möjligheter att arbeta uppsökande och bedriva lokalt forsknings- och utvecklingsarbete.

Vad kan göras redan i dag för att göra vården mer jämlik? Vilka reformer krävs för att förverkliga hälso- och sjukvårdslagens övergripande mål om ”en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen” och att ”den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården” (HSL 3 kap. 1 §)?

Hör Roya Hakimnia, läkare i allmänmedicin vid vårdcentralen i Rinkeby, Stockholm. Roya Hakimnia samtalar med Lisa Pelling, statsvetare och chef för Arena Idé.

Anmäl dig här för en påminnelse i mejlkorgen samma dag.

Arrangör: Arena Idé