Var och en – hur kan de mänskliga rättigheterna stärkas i vår tid?

30 Mar 2022 18:00 - 30 Mar 2022 20:30
ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41

SVENSKA AVDELNINGEN AV INTERNATIONELLA JURISTKOMMISSIONEN,
ARENA IDÉ och MR-STIFTELSEN

inbjuder dig till ett möte om

Var och en – hur kan de mänskliga rättigheterna stärkas i vår tid?

30 mars 2022
kl. 18.00
ABF-huset, Sveavägen 41
Länk till närvaro per zoom

Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S), Arena Idé och MR-Stiftelsen anordnar tillsammans ett möte om vår tid har uppenbarat brister i skyddet för de mänskliga rättigheterna. Hotet anses komma såväl från stater som från stora icke-statliga aktörer som de globala plattformsbolagen.

Den tyske juristen och författaren Ferdinand von Schirach har föreslagit att den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska kompletteras med sex nya grundläggande rättigheter för att utveckla ett bättre skydd.* På seminariet lanseras von Schirachs förslag i bokform.

PROGRAM

Välkomstord
Lisa Pelling, Arena Idé och Annette von Sydow, ordförande ICJ-S

Introduktion av talare och upplägg av mötet:
Moderator Stellan Gärde

Inledning
Eva Bertram, chef för initiativet “Everyone”, Berlin.

AVSNITT 1 
En utblick – förändringar och utveckling inom mänskliga rättigheter

Claes Granmar
Claes Granmar är forskare i Europarätt (EU-rätt och EKMR-systemet) och docent vi den juridiska institutionen. Claes är också alumni vid Oxford University i Storbritannien där han var gästforskare vid the Institute for European and Comparative Law (IECL) 2017/2018, och där han var ansluten till ett college, Lady Margret Hall.

AVSNITT 2
Artikel 2: Digitalt självbestämmande – ”Alla har rätt till digitalt självbestämmande.
Överdriven profilering eller manipulation av människor är förbjudet.”

Daniel Westman
Daniel Westman är oberoende rådgivare och forskare specialiserad på it- och medierätt. Han har varit expert i ett flertal statliga utredningar, bland annat Digitaliseringskommissionen, Mediegrundlagskommittén och Dataskyddsutredningen. Webbplats: danielestman.org

AVSNITT 3
Artikel 3: Artificiell intelligens – ”Alla har rätt att veta att alla algoritmer som åläggs
dem är transparenta, verifierbara och rättvisa. Stora beslut måste fattas av en
människa.”

Jan Rosén
Professor i civilrätt vid Stockholms universitet,
Föreståndare för forskningsgruppen för medierätt vid Stockholm Centre for Commercial Law, SU, ordförande svenska föreningen för upphovsrätt, SFU och Vice President i ALAI, Association Littéraire et Artistique International.

AVSNITT 4
Öppen diskussion

Avslut ca 20:30

 

*) von Schirachs förslag är att komplettera den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna med sex nya grundläggande rättigheter:

Artikel 1 – Miljö

Var och en har rätt att leva i en hälsosam och skyddad miljö.

Artikel 2 – Digitalt självbestämmande

Var och en har rätt till digitalt självbestämmande. Profilering och manipulation av människor är förbjudet.

Artikel 3 – Artificiell intelligens

Var och en har rätt till att algoritmer som rör hen är transparenta, verifierbara och rättvisa. Viktiga beslut måste tas av en människa.

Artikel 4 – Sanning

Var och en har rätt till att uttalanden av offentliga befattningshavare är tillförlitliga.

Artikel 5 – Globalisering

Var och en har rätt att endast bli erbjuden sådana varor och tjänster som tillverkas och tillhandahålls i enlighet med de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Artikel 6 – Talan som gäller grundläggande rättigheter

Var och en har rätt att väcka talan vid de Europeiska domstolarna när grundläggande rättigheter i stadgan utsätts för systematiska kränkningar.