Vårdkrisen – en fråga om resurser?

Medborgarnas coronakommission, Arena Idé, ABF Stockholm

10 Nov 2020 18:00 - 10 Nov 2020 19:00
Katasalen, ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41

Coronakrisen har synliggjort omfattande brister inom äldreomsorg och sjukvård. Är det en
resursfråga eller handlar det om verksamheternas organisering? Vilken roll spelar personalens
arbetsvillkor och delaktighet i vårdens resultat? Är hälso- och sjukvården på ett jämlikt sätt
till för alla? Vilka förändringar skulle behöva genomföras?

Medverkande: Lars Taxén, författare till rapporten om Skottlands sjukvård, Roya Hakiminia, ST-läkare vid
Rinkeby vårdcentral, Katja Raetz, specialistsjuksköterska på vårdcentral i Nynäshamn, Irene
Fredriksson, volontär hos Läkare i världen. Samtalsledare är Eva Nikell och Kjell Östberg.

Katasalen tar 50 personer på ett coronasäkert sätt. Seminariet kommer även att streamas i
realtid och filmas för att ta del av senare.

Välkommen att anmäla dig här – ange om du vill vara på plats eller följa seminariet digitalt.

“Vårdkrisen – en fråga om resurser?” ingår i seminarieserien Hösten 2020 – vad innebär post corona? som anordnas av Medborgarnas coronakommission i samarbete med ABF och Arena idé.