10 samtal klockan 10 Varför är alla i Sverige emot EU-minimilöner?

30 Oct 2020 10:00 - 30 Oct 2020 11:00
https://www.facebook.com/Arenaide/


Frågan om en lagstadgad EU-minimilön har diskuterats flitigt i svenska medier under det senaste året. Representanter från facken så väl som från näringslivet har ställt sig kritiska till införandet av EU-minimilöner i Sverige, som sägs hota den svenska arbetsmarknadsmodellen. Nu i veckan väntas EU-kommissionen offentliggöra sitt omdiskuterade förslag.

I detta samtal kommer Arena Idés German Bender att intervjuas av Carl Dackeby för att bl.a. försöka klargöra den konflikt som har uppstått mellan EU och Sverige i och med detta förslag.

German Bender är programchef för arbetsmarknad på Arena Idé och doktorand på Handelshögskolan. 

Carl Dackeby är praktikant på Arena Idé och läser masterprogrammet i idéhistoria vid Södertörns högskola.

10 samtal klockan 10 är en serie korta samtal där vi pratar med experter om aktuella samhällsfrågor. 

Samtalet sänds live på Arena Idés Facebooksida. Det kommer också gå att se i efterhand på arenaide.se/video

Anmäl dig här om du vill ha en påminnelse i mejlboxen samma dag.