Seminarium Varför går färre unga med i facket – och vad kan man göra åt det?

Seminarium

26 Aug 2022 13:30 - 26 Aug 2022 14:30
Arenagruppen, Barnhusgatan 4 + digitalt

På detta seminarium presenteras en ny rapport som bygger på en omfattande studie om fackligt medlemskap, med data från 1956 fram till i dag. Få andra studier har kunnat få fram enkätdata som sträcker sig över så lång tid.

Rapporten motbevisar en vanligt förekommande förklaring till den nedåtgående trenden i facklig anslutning, nämligen att unga skulle vara mindre benägna att gå med i facket på grund av individualistiska attityder i allmänhet, och mer specifikt en negativ attityd till facket.

Vår studie avfärdar också den vanliga uppfattningen att senare generationer är mer negativa till facket än tidigare generationer. Däremot stämmer det att en unga idag tenderar att gå med i facket i lägre grad än yngre i tidigare generationer. Senare generationer når dessutom en lägre platå av facklig organisering, det vill säga att en lägre andel av varje kohort går med under sin livstid.

På seminariet förklarar forskarna bakom rapporten sin analys och redovisar fler slutsatser. En panel kommer också att diskutera förslag på hur trenden kan vändas.

Ladda ned rapporten här.

Patrik Vulkans powerpointpresentation hittar du här.

 

Medverkande:

Patrik Vulkan, lektor i sociologi vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Karolina Berntsson, utvecklare på avtalsenheten, Unionen

Elsa Alm, ungsekreterare, LO

Sara Wiinikka, ombudsman för studier och ung-frågor, Pappers

Moderator: German Bender, utredningschef på Arena Idé

Du får även ett meddelande när rapporten publicerats.