Webbinarium Varför ingen ekonomisk demokrati i Sverige?

26 Mar 2021 10:00 - 26 Mar 2021 11:00
facebook.se/arenaide

Med Bo Rothstein, Kajsa Borgnäs, Sophie Nachemson-Ekwall, Andreas Johansson Heinö, Claes-Mikael Ståhl och Håkan A Bengtsson.

Sverige har till skillnad från många andra länder få löntagarägda företag eller andra former av ekonomisk demokrati i form av personalägande genom optioner, stiftelser eller delägande. Hur kan det komma sig? Sverige har ju en av världens starkaste arbetarrörelser och den högsta fackliga anslutningsgraden i världen. Sverige har ju också flera demokratiskt organiserade ekonomiska samverkansformer och företag på andra områden, exempelvis kan jordbruks-, konsument- och bostadskooperationen nämnas.

Den frågan ställs och diskuteras i Bo Rothsteins Varför ingen ekonomisk demokrati i Sverige? En kontrafaktisk ansats. Beror det på att Sverige har så starka fackliga organisationer eller hänger det samman med att löntagarfondsfrågan fortfarande kastar sin skugga över debatten? Finns det andra ideologiska och strukturella förklaringar och låsningar?

Forskningen visar att personalägda företag är mer effektiva, har lägre personalomsättning och betalar ut högre löner. De som jobbar där är mer nöjda med sina arbetsvillkor och är mer prodemokratiska och samhällsengagerade. I botten är frågan om demokrati och inflytande i arbetslivet ingår i vår definition och tolkning av demokratin.

Välkommen till ett digitalt seminarium fredagen den 26 mars kl. 10.00 – 11.00.

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, inleder med en presentation av Varför ingen ekonomisk demokrati i Sverige?.

Kommentarer och diskussion med:

Kajsa Borgnäs är chef för “Stiftung Arbeit und Umwelt” i Berlin. Hon har bland annat tidigare skrivit rapporten En geostrategisk industripolitik för Europa för Arena Idé.

Sophie Nachemson-Ekwall är forskare på Handelshögskolan i Stockholm och har bland annat skrivit Ett Sverige där de anställda äger.

Andreas Johansson Heinö är författare, statsvetare och förläggare på Timbro förlag. I vår kommer han ut med Anteckningar från kulturkriget.

Claes-Mikael Ståhl är jurist på LO och författare till Samhällsuppdraget: att tänka fackligt om makt, intressen och samverkan.

Moderator: Håkan A Bengtsson, vd Arenagruppen.

Arrangör: Arena Idé.