Seminarium Undervärderingen av kvinnodominerat arbete

Seminarium

7 Sep 2022 11:00 - 7 Sep 2022 12:15
Arenagruppen, Barnhusgatan 4, Stockholm + digitalt

Kan Sverige visa på en väg framåt för lika lön för likvärdigt arbete?

Lika lön för likvärdigt arbete är ett av delmålen i FN:s Agenda 2030. När SCB årligen rapporterar om den statistiska lägesbilden över genomförandet av Agenda 2030, saknas dock uppgifter om hur arbetet med lika lön för likvärdigt arbete fortskrider.

Syftet med detta seminarium är att diskutera hur Sverige kan utarbeta en metod som bättre än dagens statistik kan beskriva utvecklingen mot Agendans delmål om lika lön för likvärdigt arbete. Det handlar därmed om att finna alternativ till vad som sker idag, nämligen att befintlig lönestatistik tillämpas på ett felaktigt sätt.

Underlag för diskussionen är Jämställdhetsmyndighetens rapport Ekonomisk jämställdhet, som publicerades tidigare i år.

Seminariet är indelat i två block. Det första delen fokuserar på policyperspektivet och det andra på frågor som statistik och metod.

Medverkande:

Lise Bergh, ordförande för Kommissionen för jämställda livsinkomster

Eberhard Stüber och Lena Johansson, sakkunniga som medverkat vid Jämställdhetsmyndighetens rapport

Peter Vikström, avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten

Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Anita Nyberg, professor emerita i genusvetenskap vid Stockholms universitet

Charlotta Undén, förhandlare på Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Joa Bergold, utredare på LO

Moderator: German Bender, utredningschef på Arena Idé

Här hittar du promemorian Likvärdigt arbete – jämställdhetens blinda fläck som ger en fördjupad bakgrund till temat för seminariet. Det är sammanställt av Eberhard Stüber.