Webbinarium Vi är inga robotar, Amazon

24 Nov 2020 13:00 - 24 Nov 2020 14:00
https://www.facebook.com/Arenaide/

Så påverkas vi av vad vi gör på jobbet.

Anmäl dig här för påminnelse i mejlkorgen.

Många upplever sitt arbete som utvecklande, meningsfullt och stimulerande. Men i en nyligen presenterad undersökning från Arena Idé svarar drygt var tredje yrkesarbetande i Sverige att arbetet, bortsett från lönen, inte bidrar till att göra deras liv bättre.

Amazon, som nu etablerar sig i Sverige, har anklagats för att behandla sina anställda som mänskliga robotar. I Sverige finns redan lager där arbetarna hastar fram i gångarna med hörlurar där en robotröst ger dem plockorder. Vilka hinder står i vägen för att människor ska få komma till sin rätt i sitt arbete?

Amanda Gearing, organiserare på brittiska facket GMB, berättar om hur det är att jobba på Amazon.

David Eklind Kloo, författare till rapporten Hur har du det på jobbet?, redogör för sin undersökning om sambanden mellan hur vi har det på jobbet och hur vi ser på samhället och vår plats i detsamma.

Linda Palmetzhofer, ordförande för Handelsanställdas förbund, och Peter Hellberg, 1:e vice ordförande för Unionen, samtalar om arbetsinnehållet i dagens arbetsliv, och vilka konsekvenser det får. Behöver visionen om det goda arbetet ges en mer framträdande plats i de fackliga strategierna?

Datum och tid: 24 november kl 13:00-14:00

Delar av seminariet är på engelska.

Samtalet sänds live på Arena Idés Facebooksida. Det kommer också gå att se i efterhand
på arenaide.se/video.