Vinstparadoxen och marknadsmakt: När blir näringslivet för lönsamt?

15 Oct 2024 13:00 - 15 Oct 2024 14:00

På det här webbinariet diskuterar vi boken The Profit Paradox: How Thriving Firms Threaten the Future of Work, författad av ekonomiprofessor Jan Eeckhout. En bärande ingång i den här boken är frågan om företags marknadsmakt och hur den påverkar hur det växande välståndet fördelas mellan löntagare och kapitalägare. Företag kan ofta sätta löner under den nivå som motsvarar de anställdas bidrag till verksamheten.

 

Samtalsledare: Daniel Lind