REVA

Sverige måste avstå från aktioner som Mos Maiorum

Arena Idés utredningschef Lisa Pelling skriver tillsammans med representanter för fyra riksdagspartier, Svenska kyrkan, Civil Rights Defenders och Fackligt center för papperslösa i Upsala Nya Tidning idag 26/10 2014.  “Enligt FN:s flyktinkommissarie finns det fler flyktingar i världen idag än någonsin sedan Andra världskriget. Nu måste Europas länder kraftsamla för att förbättra mottagandet av asylsökande […]