Värdig äldreomsorg

Värdig äldreomsorg | Ny rapportserie

Arena Idé genomför under våren 2014 ett utredningsuppdrag på temat Värdig äldreomsorg på uppdrag av och i samarbete med fackförbunden Kommunal och Vision. Syftet är dels att fördjupa kunskapsbilden, dels att utveckla och konkretisera förslag på förändringar och utveckling inom äldreomsorgen. Rent konkret kommer projektet att resultera i tre rapporter, återpublicering av en essä om äldreomsorg samt spridning, seminarier och debatt kring […]