Låg lön ger låg inflation

Sandro Scocco intervjuas i tidningen Arbetet

– Många stirrar sig blinda på måttet konsumentprisindex och alla dess enskilda småposter som alltid går upp och ner. Om vi exempelvis får en smällkall vinter så stiger elpriserna, vilket syns i statistiken, säger Sandro Scocco, chefsekonom på tankesmedjan Arena Idé.

– Men långsiktigt tar dessa effekter ut varandra. Då gäller det att titta på grundläggande strukturella förklaringar, och där har den nominella löneökningstakten avgörande betydelse. Den återspeglas sedan i dessa mindre poster, fortsätter han.

Enligt Sandro Scocco krävs det löneökningar på cirka 3,5 procent för att uppnå inflationsmålet. En sammanställning av inflationsförväntningarna hos fack och arbetsgivare visar också att parterna faktiskt inte trodde att Riksbanken skulle leverera en prisökningstakt i linje med målet. Parternas förväntningar föll nämligen markant inför avtalsrörelsen 2013. När det första treåriga avtalet skrevs under så trodde parterna att inflationen om två år skulle ligga på 1,4 procent.

Läs hela intervjun här.