"Långsiktig vinst med friare rörlighet"

Arenas utredningschef Lisa Pelling i ETC 25/10.

Lisa Pelling, migrationsforskare och utredningschef på Arena Idé, menar att fri invandring är något som alla länder i Europa tjänar på. Men för att fri invandring ska fungera i praktiken behövs ett rättvist omfördelningssystem.
– När det pratas om fri invandring stannar det ofta vid de kortsiktiga kostnader som först uppstår – bostad, mat på bordet, utbildning och så vidare. Men klarar man av de kostnaderna och fördelar dem rättvist får hela samhället del av den långsiktiga vinsten.
– Alla politiker inom EU är medvetna om den demografiska förändringen, och alla är överens om att fri invandring vore en vinst för EU:s ekonomi. Sedan är frågan hur den vinsten ska omfördelas, det är en siffra som skulle behöva redas ut.

Läs hela artikeln här ››