Lewend Tasin på Dagens Arena

En av författarna bakom rapporten Kreol – ett spöke går runt i orten, Lewend Tasin, skriver på Dagens Arena om hur förortsrörelsen måste hitta sin identitet:

På samma sätt som arbetarrörelsen en gång var i behov av att tydligt definiera arbetaren som identitet innan den kunde skapa politik med arbetaren som grund och utgångspunkt, så hoppas vi att dessa tankegångar ska vara till hjälp när en framtida kreolrörelse tydligt definierar kreol som identitet, så att den en dag ska kunna skapa politik med kreol som grund och utgångspunkt.

Här kan man ladda ner rapporten.

 

 

Kategorier:
Arena Idé i medier