Lisa Pelling i Dagens ETC | Stora vinster om vi investerar i människor

“Vi gör knappt något annat talar om migrationen, särskilt på ledarsidorna” Pelling medverkade i arbetet förra året med en forskningsöversikt över migration som kom fram till att invandringen har positiva ekonomiska effekter. Men det är enligt Pelling skrämmande att se hur den borgerliga retoriken sprider sig och förstärks och hur den bara poängterar de kortsiktiga kostnaderna och inte de långsiktiga vinsterna. 

“Vi borde prata om vilka resurser vi förlorar på att inte investera i de människor som kommer hit, vi borde ställa oss frågan: Kostar flyktingmottagandet tillräckligt mycket just nu? Det är ju det som är avgörande, att vi ger människor tillräckligt bra förutsättningar. Vi vet ju att om v investerar i dem nu, så tjänar vi på det i framtiden”.

Läs hela artikeln i Dagens ETC ››

Kategorier:
Arena Idé i medier, Blogg