Lisa Pelling i Expressen om finansiering av flyktingmottagningen

I artikeln “S nya retorik: Kom inte hit” intervjuas Arena idés utredningschef Lisa Pelling om regeringens utspel om de svårigheter som människor som söker asyl möter i Sverige.

Tidigare har man inte velat använda signalpolitik. Men nu blir man mer och mer pessimistisk om utsikterna att krisen går att lösa med andra metoder. Jag är väldigt tveksam till att den här typen av signalpolitik får någon effekt.

Vi har resurser i samhället, vi måste hitta kreativa lösningar. Regeringen borde säga att det är ett tufft läge, men att vi kan kavla upp ärmarna och klara av det. Det skulle inspirera människor.

Läs hela artikeln och Lisa Pellings kommentarer här.

Läs även Lisa Pellings rapport Lagliga vägar över Medelhavet.

Kategorier:
Arena Idé i medier, Blogg