Lisa Pelling om transnationell migration

Efter ett halvt årtusende av utvandring har Europa blivit en invandringskontinent. Temadagen om Transnationell migration handlar om de problem och de möjligheter detta medför. Särskild uppmärksamhet ägnas transnationalism, det vill säga den process där invandrare upprätthåller ekonomiska, sociala, religiösa och politiska relationer över nationsgränser. Kan sådana band bidra till välfärdsutveckling och fattigdomsbekämpning? Finns det risker med sådana relationer? Kan de, som ibland påstås, rent av leda till ett hot mot Europas säkerhet?

Lisa Pelling medverkar på Internationella dagen – Transnationell migration vid Jönköpings högskola, där hon talar om Migration och fattigdomsbekämpning – Aspekter på transnationella band och migration.

Se programmet här ››

 

 

 

 

Kategorier:
Blogg