Livet som pågår här – ny bok om hur klimatomställningen kan bli rättvis

Måste vi sluta äta köttbullar? Och vem ska ställa bilen? Personer som bor på landsbygden och på mindre orter utmålas ofta som motståndare till klimatomställningen. Men Lisa Pelling och Marika Palmér Rivera ville istället lyssna och ta reda på inställningen hos människor bortom dessa föreställningar. Resultatet blev boken Livet som pågår här – samtal om klimatet och omställningen.  

– Vi har intervjuat drygt 200 människor runt om i Sverige, i småorter och på den svenska landsbygden med stora strukturella utmaningar. Människor som ofta används som slagträn i debatten, men sällan får komma till tals. Det här är orter där befolkningen minskar och allt färre ska försörja fler. Med den här boken vill vi lyssna och höra vad olika människor faktiskt tänker, säger Lisa Pelling, en av bokens författare och chef på tankesmedjan Arena Idé.  

Från bruksorter till småindustrier

Livet som pågår här handlar om platser som har ont om ekonomiska resurser, men samtidigt är rika på både naturtillgångar och erfarenheter. Där invånarna har varit med om omvälvande förändringar, av att ställa om från bruksort till småindustri, från garnisonsstad till turistort, från guldårens snabba tillväxt till dagens långsamma utflyttning. Nu står de här bygderna inför en ny omställning. Boken illustrerar hur välfärden har betydelse för klimatomställningen: både genom att bygga tilltro till det nödvändiga gemensamma arbetet, och genom att konkret bygga förutsättningarna för omställning. 

– Många oroar sig för klimatet och har märkt av klimatförändringarna, och även om det finns de som inte vill ställa om, så är de få. Det handlar inte framför allt om vilja utan om förutsättningar, inte minst ekonomiska. Och de ekonomiska förutsättningarna är alltmer ojämlikt fördelade. Det är en anledning till att klimatomställningen måste demokratiseras, säger Marika Palmér Rivera, författare till boken och utredare på LO.

Livet som pågår här bygger på en unik intervjuundersökning som Arena Idé genomfört med stöd av LO.

Kategorier:
Okategoriserade