Lös krisen med högre löner och jämnare inkomstfördelning

Kören av forskare och policypersoner som lyfter fram investeringar, högre löner och jämnare inkomstfördelningen som den stora utmaningen för att få en stabil återhämtning ökar ständigt. Nyligen sällade sig även Fed-chefen Janet Yellen till denna kör. Själv lyfte jag frågan året efter finanskrisen i en rapport och pekade på att tillgångsinflationen, orsaken till finanskrisen, delvis drivits av att tillgångsaktiva (läs rika) fått en mycket snabbare inkomstutveckling än tillgångarna vuxit. Jag har också skrivit om att förhoppningen att investeringarna skulle öka inte infriats och att huvudresultatet blivit mindre offentliga investeringar istället och en fallande total nivå på investeringarna. I detta lästips adresseras några av dessa frågor, exempelvis om höjda minimilöner är skadliga eller gynnsamma för tillväxten, om att öka investeringarna på lånade medel eller att skatter främjar jämnare inkomstutveckling. Nu när allt fler talking heads linjera in sig kanske politiken också gör det så småningom, för nu är det tyvärr mest prat.

Publicerades ursprungligen som del i Chefsekonomens lästips.
Fler lästips hittar du här…
För att prenumerera på lästipsen anmäl dig i högerspalten. Eller följ oss på Facebook / Twitter

Kategorier:
Siffror & Samband