Lyssna mer på folket – på riktigt | Lisa Irenius i SvD om The Populist Signal

Diskussioner om deltagardemokrati har kommit och gått. Det är en komplicerad fråga, men få torde invända mot att dagens demokrati behöver vitaliseras.

SvD:s kulturchef Lisa Irenius skriver om demokrati och “det vanliga folkets röst” och lyfter Claudia Chwalisz rapport The populist signal”. Läs hela texten här.

Kategorier:
Arena Idé i medier