Magnus Nilsson kommenterar regeringens klimatpolitik

I en debattartikel i Dagens arena kommenterar Magnus Nilsson regeringens klimatpolitik med anledning av de nya investeringarna för 2016 som har presenterats.

“När den rödgröna regeringen nu omformulerar målet till ”Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta” är det en väldig skärpning av politiken. Formuleringen går knappast att tolka på annat sätt än att man siktar på att helt fasa ut de fossila drivmedlen – ett åtagande som är så pass långtgående att man frågar sig om alla i regeringen fullt ut har förstått vad det innebär.”

Läs hela artikeln Ogenomtänkt ambition om fossilfri framtid.

Magnus Nilssons rapport Uppdatera klimatpolitiken – en klimatpolitisk handbok för en ny regering kan läsas här.

Kategorier:
Arena Idé i medier, Blogg