Magnus Nilsson om energipriser i SvD

Magnus Nilsson skriver om höga energipriser och klimatpolitik på SvD Brännpunkt.

Dilemmat är att höjda energipriser kommer att slå hårdast mot dem som redan är mest illa ute – i vårt eget samhälle låginkomsttagare och glesbygdsbor. Industrianläggningar, kanske hela företag, kan tvingas stänga, befintliga arbetstillfällen, kanske hela samhällen, kan försvinna.

Den klimatpolitiska utmaningen är inte att få ned utsläppen – tekniskt är det skäligen enkelt att ordna med regleringar och koldioxidskatter. Det svåra är att hantera de fördelnings- och regional­politiska spänningar och de effekter på arbetsmarknad, exportmönster med mera som följer i spåren av högre energipriser.

Läs hela artikeln här Höga energipriser avgörande för klimatet.

Läs Magnus Nilssons rapport Uppdatera Klimatpolitiken.

Kategorier:
Arena Idé i medier