Majoritetssvenskar i Storstockholm | Release av rapport

Den sociala sammanhållningen i Sverige är i riskzonen på grund av stigande ojämlikhet och en oro för en växande mångfald. Det är en av slutsatserna i rapporten “Majoritetssvenskar i Storstockholm” som skrivits av Tobias Hübinette och Charlotte Hyltén-Cavallius på uppdrag av Open Society Foundations inom projektet “Hemma i Europa”.

Rapporten lanseras med ett frukostseminarium på tankesmedjan Arena Idé torsdag 28/8 kl 08:30–10:00.

Medverkande: Rapportens författare Tobias Hübinette och Charlotte Hyltén-Cavallius, Mångkulturellt centrum i Botkyrka

Kommentarer: Daniel Poohl, VD Stiftelsen Expo och författare till boken ”Som om vi hade glömt”

Inledning: Nazia Hussain, Director of At Home in Europe, Open Society Initiative for Europe

Datum: Torsdag 28 augusti

Tid: Kl 08:30 till 10:00

Plats: Arenagruppens lokaler, Sveavägen 61, T-bana Rådmansgatan

Fri entré. Vi bjuder på frukostmacka.

Anmäl dig här

Om rapporten

Rapporten bygger på fokusgruppsamtal med majoritetssvenskar i södra Botkyrka, på intervjuer med olika aktörer i kommunen samt på tidigare forskning. Fokusgruppsamtalen och intervjuerna genomfördes under våren 2013. Huvudförfattare av rapporten är forskarna Tobias Hübinette och Charlotte Hyltén-Cavallius från Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Open Society Foundations är ensam ansvarig för innehållet i rapporten.

Rapporten släpps i samband med frukostsseminariet den 28/8. Om du inte kan närvara, beställ ditt ex genom att maila klausdik.nielsen@opensocietyfoundations.org

 

Om projektet “Europas vita arbetarklass”

Rapporten “Majoritetssvenskar i Storstockholm” är en del av en serie studier som täcker sex städer i Europa: Århus, Amsterdam, Berlin, Lyon, Manchester och Stockholm. Projektet ”Europas vita arbetarklass” har initierats av Open Society Foundations projekt ”Hemma i Europa”. Projektet undersöker sex vita majoritetsbefolkningars vardagsupplevelser och deras åsikter om en rad olika frågor, bland annat sysselsättning, hälsa, utbildning, boende, politik och medier.

”Hemma i Europa”-projektet är en del av Open Society Foundations, som arbetar för att främja jämlikhet för grupper som är marginaliserade från det civila, politiska och kulturella livet i ett föränderligt Europa.

Läs mer om projektet och ladda ner rapporter från andra städer här ››

Kategorier:
Blogg, Seminarium