Mats Wingborg uttalar sig om bärplockares situation

I Arbetarbladet intervjuas Mats Wingborg angående bärplockares situation i Tierp.

“De bulgariska plockarna tar ofta med hela familjen och får leta ved i skogen för att värma mat. De kan få ihop 30 kilo bär om dagen och i år är tillgången god, men priset lågt. De säljer för sju till åtta kronor nu. De är sårbara, riskerar dålig tillgång på bär och att det kommer för många plockare”

Läs hela artikeln i Arbetarbladet.

Mats Wingborgs rapport Villkoren för utländska bärplockare säsongen 2014 kan läsas här.

Rapporten för 2015 kommer i november efter bärsäsongens slut.

Kategorier:
Arena Idé i medier, Blogg