Migrationen och tillväxten av låglöneyrken i EU

I detta working paper utvecklar Lars Fredrik Andersson, docent Umeå universitet, Rikard Eriksson, professor Umeå universitet och Sandro Scocco, chefsekonom Arena Idé, frågan om migration och polarisering av arbetsmarknaden. De har tittat på betydelsen som utvidgningen av EU och flyktingmigrationen haft för tillväxten av lågbetalda yrken i Europa. 

Här presenteras data som visar att den växande andelen av migrerade arbetstagare bara haft en marginell inverkan på låglönesektorns tillväxt i EU under de senaste två decennierna.

De främsta drivkrafterna bakom den ökande polariseringen och tillväxten i låglönesektorn verkar istället relaterade till teknisk utveckling och globalisering. Det finns dock skillnader när man beaktar struktur och institutionella förutsättningar. Mest uppenbart är att flyktingar haft en positiv inverkan på den växande låglönesektorn i de anglosaxiska ekonomierna, och ingen eller negativ effekt i de andra makroregionerna inom EU15.

Läs hela deras working paper här.