Ny bok utmanar Sveriges syn på produktivitet

I den nya boken Högre produktivitet och livskvalitet – vad krävs? kopplar Daniel Lind Sveriges produktiva förmåga samman med ett antal samtida förändringar av ekonomi, politik och samhälle. Det handlar bland annat om klimatkrisen, den långa perioden av underinvesteringar och Kinas roll i världsekonomin. Men det handlar också om löntagarnas kollektiva förhandlingsstyrka, om arbetsmiljö och om teknikutveckling.
Varför är produktivitet viktigt att prata om?

Produktivitet betyder nästan allt. Utan en förbättrad produktivitet de senaste 150 åren hade vi levt kvar i ett förindustriellt samhälle. Produktivitetstillväxt skapar förutsättningar för högre löner, fler jobb, mer välfärd och högre livskvalitet.

Vilka är de största problemen med samtalet om produktivitet i Sverige?

Samtalet tar alltför ofta sin utgångspunkt i en förlegad syn på hur ekonomi och arbetsmarknad fungerar. Därmed blir diskussionen om möjliga reformer för högre produktivitet ibland lite väl naiv. Inte minst gäller det i förhållande till klimatkrisen och löntagarorganisationernas och kollektivavtalens betydelse.

På vilket sätt menar du att diskussionen om produktivitet är avgörande för att till exempel lösa klimatkrisen?

En förbättrad produktivitet skapar mer resurser som politiken kan välja att till exempel investera i satsningar för att lösa klimatkrisen. Samtidigt är det uppenbart att både klimatkrisen och de exploderande inkomstskillnaderna bör leda till slutsatsen att även det naturliga kapitalet och det sociala kapitalet i samhällets balansräkning måste utvecklas i rätt riktning.
Kategorier:
Okategoriserade