NY KARTA KRÄVS FÖR ATT FÖRSTÅ ÄNDRAD KONKURRENSKRAFT | Veckans affärer skriver om Arenas Idés rapport och seminarium

Onsdagen den 19 oktober arrangerade Arena Idé ett seminarium utifrån Daniel Linds rapport Svensk industris konkurrenskraft i en ny global ekonomi. Medverkade i seminariet gjorde, förutom Daniel Lind, Karolina Ekholm statssekreterare på Finansdepartementet, Sandro Scocco chefsekonom Arena Idé, Erica Sjölander enhetschef utredningsenheten IF Metall och Stefan Arora-Jonsson professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Veckans affärer rapporterar från seminariet.

Den “gamla kartan” visar att Sveriges konkurrenskraft har försämrats, men om man i stället ser på det internationella utbytet utifrån handel med förädlingsvärden visas en annan bild.

Daniel Lind ger ett exempel där Sveriges export av insatser till Tyskland kan sluta som konsumtion i USA, vilket innebär att i handelsstatistiken mellan Tyskland och USA ingår förädlingsvärden genererade i Sverige, trots att handeln i vedertagen mening mellan Sverige och USA är oförändrad.

Läs hela artikeln här.

Kategorier:
Arena Idé i medier, Blogg