Ny rapport | 900 miljarder skäl att uppskatta invandring

Den offentliga debatten om invandring har mestadels handlat om kostnader och det som påverkar dessa kostnader; invandringsvolymen, kostnader för invandringsrelaterade insatserna och fördelningen av kostnaderna mellan länder. Ofta ställs invandring mot välfärd i en fråga om vad vi har råd med, men stämmer den bilden?

Sandro Scocco, chefsekonom för Arena Idé, och Lars Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia vid Umeå universitet, har gjort en långsiktig analys på Sveriges finanser från 1950 och framåt. Genom att titta på sysselsättningsgrad, offentliga inkomster och utgifter över personers livscykel, samt invandringens demografiska effekter har Scocco och Andersson räknat på påverkan på de offentliga finanserna.

Ladda ner rapporten här.

Läs även Sandro Scocco och Lars Fredrik Andersson förklara rapportens beräkningsmetod.

Vill du ta del av Sandro Scoccos powerpoint-presentation klicka på länken här, 900 miljarder Almedalen

Lyssna även på podcasten Pengar och Politiks avsnitt om rapporten. “Allt det SD inte vill att du ska veta om invandring

Vilken roll spelar flyktingmottagandet för Sveriges ekonomi och välfärd på sikt? Se debatten mellan Tino Sanandaji och Sandro Scocco i Svt Agenda:

Kategorier:
Blogg