Påven och kommunismen

Debatten kring vart världen är på väg fortsätter. Nu kommer en referens som jag aldrig trodde skulle dyka upp i detta sammanhang, en Apostolic Exhortation av påven (här). I denna konstaterar påven, “today we also have to say ’thou shalt not’ to an economy of exclusion and inequality. Such an economy kills.”. Han konstaterar vidare; ”No to an economy of exclusion, No to the new idolatry of money, No to a financial system which rules rather than serves, No to the inequality which spawns violence.”. Detta ledde till att påven anklagades för att vara kommunist. I ljuset av detta vill jag försäkra läsarna om att jag, trots att jag citerar påven, inte heller är kommunist. Som illustration till påvens Apostolic Exhortation fungerar Branko Milanovic diagram (här) över den globala inkomstfördelningen utmärkt. Diagrammet visar tydligt hur västvärldens arbetarklass sedan 80-talet haft en mycket dålig inkomstutveckling, delvis till och med negativ, vilket jag skrev om i SvD (här). Hur ska vi kunna ändra detta? IFAUpublicerade nyligen en rapport (här) där de konstaterade att utbildning minskar den politiska ojämlikheten. En jämnare och högre utbildningsnivå gynnar också ekonomisk jämlikhet och tillväxt. I det perspektivet är den svenska skolans misslyckande att leva upp till skollagen i form av en likvärdig och kompensatorisk skola ett av dagens absolut allvarligaste samhällsproblem.

Publicerades ursprungligen som del i Chefsekonomens lästips.
Fler lästips hittar du här…
För att prenumerera på lästipsen anmäl dig i högerspalten. Eller följ oss på Facebook / Twitter

Kategorier:
Siffror & Samband