German Bender

German Bender är utredningschef på Arena Idé. Förutom planering och samordning av analyser och utredningar, skriver han rapporter, artiklar och kommenterar arbetsmarknads- och utbildningspolitik i media och andra sammanhang, bland annat på Dagens Arena.

Inom ramen sitt arbete på Arena Idé skriver han på en doktorsavhandling vid Handelshögskolan i Stockholm, med fokus på hur arbetsmarknadens parter och staten löser problem som lönebildning, automatisering och olika former av reglering. Vårterminen 2023 var han gästforskare på Center for Labor and a Just Economy (CLJE) vid Harvard University.

German har 15 års erfarenhet av analys- och påverkansarbete från bland annat TCO, där han arbetat som utredare och talskrivare, och LO, där han varit talskrivare och opinionsbildningsansvarig. Han har även varit grundande redaktör för Arena Essä och är en skarp skribent och moderator.

Exempel på ämnen som German kan kommentera: arbetsmarknadsfrågor, fackliga frågor, lönebildning, framtidens arbetsmarknad och automatisering, algoritmer och artificiell intelligens i arbetslivet, utbildningspolitik, forskningspolitik.

Kontaktuppgifter: german.bender@arenagruppen.se, 0702-023 111.

Pressbilder:
Fotograf: Anneli Nygårds

 

Kategorier: