German Bender

German Bender är programchef för arbetsmarknad på Arena Idé, där han även ansvarar för utbildningspolitiska frågor. Förutom planering och samordning av sitt programområde, skriver han rapporter, artiklar och kommenterar arbetsmarknads- och utbildningspolitik i media och andra sammanhang. Inom ramen sitt arbete på Arena Idé bedriver han även forskning om fackligt inflytande, som doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm.

German Bender har tidigare varit grundande redaktör för Arena Essä och är en skarp skribent och moderator med över ett decenniums erfarenhet av analys- och påverkansarbete från bland annat TCO, där han arbetat som utredare och talskrivare, och LO, där han varit talskrivare, politisk sekreterare och opinionsbildningsansvarig. I grunden är han utbildad journalist (JMK) och civilingenjör (KTH), med ett särskilt intresse för teknikens och nya mediers växelverkan med politik, arbetsmarknad, teknik och medier.